Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137503

Tuyên truyền thanh niên khám nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ngày 12/07/2022 00:00:00

Xã Hợp Thành sơ tuển khám nhĩa vụ quân sự năm 2021 tại trạm Y tế . Về dự chỉ đạo có Đ/C Bi thư Đảng bộ và HĐNV quân sự xã, kết thúc buổi sơ tuyển đã chọ được 53 thanh niên có lệnh khám huyệ vào ngày 10/12/2020.

                                      BÀI TUYÊN TRUỀN THANH NIÊN ĐI KHÁM SỨC KHỎE NVQS

                                                                                  NĂM 2021

 

            Trước yêu cầu sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay thanh niên xã Hợp Thành luôn giữ được vai trò trách nhiệm của bản thân trong XD và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động “ tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bảo lớn rèn đức, luyện tài, đoàn kết sáng tạo,, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” từ đó xá định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng, đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

      Ngày nay tiếp nối truền thống các thế hệ cha anh tuổi trẻ Hợp Thành luôn tiên tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH nêu cao tinh thần yêu nước sẵn sàng hu sinh vì độc lập dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân.

     Ngày 26 tháng 10 năm 2020 HĐNVQS xã Hợp Thành đã triệu tập hội nghị và thông qua luật NVQS có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2016 và nhấn mạnh những điểm mới năm 2021. Đây là cơ sở để thanh niên xã Hợp Thành thực hiện quyền và nghĩa vụ Tổ quốc – nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân đã được hiến pháp ghi nhận.

              Sau đây là danh sách nam thanh niên xã Hợp Thành có 

Tuyên truyền thanh niên khám nghĩa vụ quân sự năm 2021

Đăng lúc: 12/07/2022 00:00:00 (GMT+7)

Xã Hợp Thành sơ tuển khám nhĩa vụ quân sự năm 2021 tại trạm Y tế . Về dự chỉ đạo có Đ/C Bi thư Đảng bộ và HĐNV quân sự xã, kết thúc buổi sơ tuyển đã chọ được 53 thanh niên có lệnh khám huyệ vào ngày 10/12/2020.

                                      BÀI TUYÊN TRUỀN THANH NIÊN ĐI KHÁM SỨC KHỎE NVQS

                                                                                  NĂM 2021

 

            Trước yêu cầu sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay thanh niên xã Hợp Thành luôn giữ được vai trò trách nhiệm của bản thân trong XD và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động “ tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bảo lớn rèn đức, luyện tài, đoàn kết sáng tạo,, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” từ đó xá định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng, đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

      Ngày nay tiếp nối truền thống các thế hệ cha anh tuổi trẻ Hợp Thành luôn tiên tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH nêu cao tinh thần yêu nước sẵn sàng hu sinh vì độc lập dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân.

     Ngày 26 tháng 10 năm 2020 HĐNVQS xã Hợp Thành đã triệu tập hội nghị và thông qua luật NVQS có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2016 và nhấn mạnh những điểm mới năm 2021. Đây là cơ sở để thanh niên xã Hợp Thành thực hiện quyền và nghĩa vụ Tổ quốc – nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân đã được hiến pháp ghi nhận.

              Sau đây là danh sách nam thanh niên xã Hợp Thành có