Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137503

TUYÊN TRUYỀN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ 10 - 10 - 2022

Ngày 11/10/2022 00:00:00

Thực hiện quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 10/10 hàng năm là "ngày Chuyển đổi số" Ban VHTT xã Hợp Thành phối hợp với VP UBND tổ chức hội nghị tuyên truyền lồng ghép XD NTM nâng cao, nông thôn kiểu mẫu và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, king doanh.

         Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hằng năm là ''Ngày Chuyển đổi số quốc gia''. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 to-cn.jpg

 

Ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

 

          Ngày 10/10 là Ngày chuyển đổi số quốc gia

        Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm:  Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

       Ban văn hóa thông tin xã phối hợp với văn phòng UBND và các ban, ngành liên quan, các thôn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

      Để tổ chức thực hiện, Quyết định nêu rõ: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế của từng bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hàng năm tại bộ, ngành, địa phương.

      Đài Truyền thanh xã Hợp Thành xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các kênh về chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn, chuyên mục các ngày trong tuần Cá, quảng bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Hợp Thành để các cán bộ Đảng viên và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng và lợi ích, tác dụng của chuyển đổi số hiện tại , tầm nhìn trong tương lai.

Cổng thông tin điển tử xã Hợp Thành thực hiện về chuyển đổi số quốc gia đăng tải danh sách chi tiết các chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân trong tháng 10/2022 (từ ngày 01-31/10/2022) -Tháng tiêu dùng số hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số.

       Bên cạnh đó, Cổng thông tin về chuyển đổi số xã Hợp Thành cũng đăng tải nhiều thông tin hữu ích khác về chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp, chính quyền tham khảo.
    
   BAN VHTT XÃ.

 

TUYÊN TRUYỀN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ 10 - 10 - 2022

Đăng lúc: 11/10/2022 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 10/10 hàng năm là "ngày Chuyển đổi số" Ban VHTT xã Hợp Thành phối hợp với VP UBND tổ chức hội nghị tuyên truyền lồng ghép XD NTM nâng cao, nông thôn kiểu mẫu và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, king doanh.

         Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hằng năm là ''Ngày Chuyển đổi số quốc gia''. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 to-cn.jpg

 

Ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

 

          Ngày 10/10 là Ngày chuyển đổi số quốc gia

        Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm:  Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

       Ban văn hóa thông tin xã phối hợp với văn phòng UBND và các ban, ngành liên quan, các thôn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

      Để tổ chức thực hiện, Quyết định nêu rõ: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế của từng bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hàng năm tại bộ, ngành, địa phương.

      Đài Truyền thanh xã Hợp Thành xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các kênh về chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn, chuyên mục các ngày trong tuần Cá, quảng bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Hợp Thành để các cán bộ Đảng viên và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng và lợi ích, tác dụng của chuyển đổi số hiện tại , tầm nhìn trong tương lai.

Cổng thông tin điển tử xã Hợp Thành thực hiện về chuyển đổi số quốc gia đăng tải danh sách chi tiết các chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân trong tháng 10/2022 (từ ngày 01-31/10/2022) -Tháng tiêu dùng số hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số.

       Bên cạnh đó, Cổng thông tin về chuyển đổi số xã Hợp Thành cũng đăng tải nhiều thông tin hữu ích khác về chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp, chính quyền tham khảo.
    
   BAN VHTT XÃ.