Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137503

XÂY DỰNG NTM

Ngày 10/12/2020 00:00:00

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN XÃ HỢP THÀNH CHUẨN BỊ TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NTM VÀO NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 2021

                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                              Hợp Thành, ngày 08 tháng 12 năm 2020

 

                                                  BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐÓN NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NTM

 

         Kính thưa cán bộ, Đảng viên, nhân dân xã Hợp Thành.

         Hòa chung với khí thế vui tươi phấn khởi cùng với cả nước lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đảng toàn Quốc lần thứ XIII Của Đảng.

         Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thành chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về NTM vào ngày 10 tháng 01 năm 2021. Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về trương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Nghị quyết của BCH đảng bộ xã. Trong những năm qua cán bộ, đảng viên, hội viên, và nhân dân xã Hợp Thành không ngừng cố gắng, đồng thuận thực hiện bằng tất cả nội lực của nhân dân, các doanh nghiệp và con em địa phương xa quê đã đóng góp, ủng hộ tiền của, vật chất để xây dựng NTM, xây dựng quê hương, đất nước.

       Sau 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn xã, với sự vào cuộc của cả hệ thống chinh trị, được nhiều kết quả tích cực đến cuối năn 2020 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về đích xây dựng NTM. Đủ diều kiện để Ủy ban nhân Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM. Có được kết quả này là cả một quá trình phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, bộ mặt nông thôn của xã ngày càng đổi mới có nhiều khởi sắc kết cấu hạ tầng.

Bên cạnh việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, xã đã tập trung huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: Trường, Đường, Trạm khu công sở, nhà văn hóa đa năng, khu thể thao, có 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế hơn 95% các hộ dân được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh, cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị không ngừng được cũng cố vững mạnh về nhiều mặt.

       Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, là quá trình thường xuyên và liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, việc cũng cố và nâng cao chất lượng, các tiêu chí phát triển NTM phải gắn với thát triển KT – XH đảm bảo vệ sinh môi trường và nhu cầu của nhân dân.

       Lễ đón nhận Bằng đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng NTM là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền cán bộ, hội viên và nhân dân xã Hợp Thành. Trong thời gian tới kính mong, cán bộ, hội viên và nhân dân tiếp tục ủng hộ, đồng thuận, gia sức thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao.  

        

                                                                                                                            T/M UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                                                                                         Chủ Tịch

 

 

                                                                                                                                    Đỗ Văn Mười

 

XÂY DỰNG NTM

Đăng lúc: 10/12/2020 00:00:00 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN XÃ HỢP THÀNH CHUẨN BỊ TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NTM VÀO NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 2021

                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                              Hợp Thành, ngày 08 tháng 12 năm 2020

 

                                                  BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐÓN NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NTM

 

         Kính thưa cán bộ, Đảng viên, nhân dân xã Hợp Thành.

         Hòa chung với khí thế vui tươi phấn khởi cùng với cả nước lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đảng toàn Quốc lần thứ XIII Của Đảng.

         Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thành chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về NTM vào ngày 10 tháng 01 năm 2021. Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về trương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Nghị quyết của BCH đảng bộ xã. Trong những năm qua cán bộ, đảng viên, hội viên, và nhân dân xã Hợp Thành không ngừng cố gắng, đồng thuận thực hiện bằng tất cả nội lực của nhân dân, các doanh nghiệp và con em địa phương xa quê đã đóng góp, ủng hộ tiền của, vật chất để xây dựng NTM, xây dựng quê hương, đất nước.

       Sau 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn xã, với sự vào cuộc của cả hệ thống chinh trị, được nhiều kết quả tích cực đến cuối năn 2020 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về đích xây dựng NTM. Đủ diều kiện để Ủy ban nhân Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM. Có được kết quả này là cả một quá trình phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, bộ mặt nông thôn của xã ngày càng đổi mới có nhiều khởi sắc kết cấu hạ tầng.

Bên cạnh việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, xã đã tập trung huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: Trường, Đường, Trạm khu công sở, nhà văn hóa đa năng, khu thể thao, có 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế hơn 95% các hộ dân được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh, cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị không ngừng được cũng cố vững mạnh về nhiều mặt.

       Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, là quá trình thường xuyên và liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, việc cũng cố và nâng cao chất lượng, các tiêu chí phát triển NTM phải gắn với thát triển KT – XH đảm bảo vệ sinh môi trường và nhu cầu của nhân dân.

       Lễ đón nhận Bằng đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng NTM là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền cán bộ, hội viên và nhân dân xã Hợp Thành. Trong thời gian tới kính mong, cán bộ, hội viên và nhân dân tiếp tục ủng hộ, đồng thuận, gia sức thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao.  

        

                                                                                                                            T/M UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                                                                                         Chủ Tịch

 

 

                                                                                                                                    Đỗ Văn Mười