Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
73
Hôm qua:
96
Tuần này:
946
Tháng này:
2241
Tất cả:
85240
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HỢP THÀNH

 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

     
         

DANH SÁCH - SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ XÃ HỢP THÀNH

         

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÔNG TÁC

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

1

LÊ ĐÌNH SƠN

Bí thư Đảng ủy - CT HĐND

 

 

2

HÀ XUÂN TÂM

Chủ tịch UBND

0912.968.302

 

3

HÀ VĂN BẮC

PBT Trực Đảng

 

 

4

NGUYỄN ĐÌNH PHO

PCT UBND

0918.826.081

 

5

LÊ XUÂN NAM

PCT HĐND

01238.531.108

 

6

LÊ VĂN CHUNG

UVUB - CHT Quân sự

 

 

7

LÊ TRỌNG DŨNG

Công chức Văn phòng

0944.398.027

 

8

HÀ VĂN NĂM

Chủ tịch MTTQ

 

 

9

LÊ KIM THIỆN

Chủ tịch Hội Nông dân

 

 

10

LÊ KIM THẢO

Chủ tịch Hội CCB

 

 

11

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Bí thư Đoàn TN

0912.539.684

 

12

LÊ THỊ LÊ

Chủ tịch Hội PN

0914.842.234

 

13

VŨ TRỌNG SƠN

Công chức Văn hóa

 

 

14

LÊ TRỌNG TỈNH

Công chức Tư pháp

 

 

15

LÊ ĐÌNH HIẾU

Công chức ĐC - XD

0913.822.868

 

16

NGUYỄN THỊ BÍCH

Công chức VP - TK

0912.490.961

 

17

VŨ THỊ HƯƠNG

Công chức ĐC-MT

 

 

18

PHẠM HOÀI NAM

Công chức Kế toán

0949.107.567

 

19

HOÀNG VĂN TƯ

Công chức Tư pháp

 

 

20

LÊ BÁ THIỆN

Phó Trưởng Công an

0944.664.632

 

21

NGUYỄN ĐÌNH HÒA

Phó Trưởng Công an

 

 

22

LÊ HỮU PHƯƠNG

Công an trực

 

 

23

HÀ THỌ VINH

CHP Quân sự

 

 

24

HÀ THỊ NGOAN

Văn phòng Đảng ủy

0918.893.835

 

25

LÊ THỊ NGA

Thủ quỹ NSX

 

 

26

TRỊNH THỊ THU

Văn thư

0912.543.318

 

27

LÊ ĐÌNH QUYẾT

Cán bộ Chính sách

 

 

28

HÀ THỊ THÚY

Cán bộ Dân số

 

 

29

BÙI ĐÌNH CHÂN

Cán bộ Thuế

 

 

30

HÀ THỌ THÁI

KTT Thú y

 

 

31

LÊ THỊ THÚY

Cán bộ Chính sách 2

 

 

32

HÀ VĂN ĐÔNG

Giám đốc HTX

 

 

33

NGUYỄN TÀI PHỤNG

Phó Giám đốc HTX

 

 

34

HÀ QUANG THIẾT

Ủy viên HTX

 

 

35

HÀ THỊ NGA

Kế toán HTX

 

 

36

LÊ THỊ HUỆ

Khuyến nông viên

 

 

37

HÀ VĂN THIỆN

Thôn trưởng Diễn Trung

 

 

38

HÀ SƠN LA

Thôn trưởng Diễn Bình

 

 

39

NGUYỄN VĂN THÀNH

Thôn trưởng Diễn Thành

 

 

40

HÀ VĂN DƯ

Thôn trưởng Diễn Đông

 

 

41

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Thôn trưởng Lai Thành

 

 

42

NGUYỄN VĂN THUÂN

Thôn trưởng Lai Trung

 

 

43

LÊ TRỌNG VINH

Thôn trưởng Lai Châu

 

 

44

NGUYỄN TRUNG TUYẾN

Thôn trưởng Lai Thịnh

 

 

45

NGUYỄN VĂN PHAN

Thôn trưởng Diễn Hòa

 

 

46

LÊ XUÂN TỊNH

Thôn trưởng Diễn Phú

 

 

47

HÀ THỌ HIẾN

Bí thư Chi bộ Diễn Thành

 

 

48

ĐẶNG TIẾN DŨNG

Bí thư Chi bộ Lai Thịnh

 

 

         
   

                         TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

 
   

                         CHỦ TỊCH

 
         
         
         
   

                         Hà Xuân Tâm