Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
88
Tuần này:
143
Tháng này:
143
Tất cả:
72525
           KHÁI QUÁT VỀ XÃ HỢP THÀNH
          Phía Bắc giáp xã Hợp Thắng huyện Triệu Sơn
          Phía Nam giáp xã Xuân Du huyện Như Thanh
           Phía Tây giáp xã Hợp Tiến huyện Triệu Sơn
           Phía Đông giáp xã Triệu Thành huyện Triệu Sơn
          Địa bàn xã Hợp Thành  có Quốc lộ 514 B  chạy qua với chiều dài 2 km, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của xã.
          Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 620,87 ha.  Diện tích đất nông nghiệp là 431,06 ha, đất chuyên dùng là 72,95 ha.
          Toàn xã có 2.006 hộ với 7221 nhân khẩu, tổng số lao động là 3616 người phân bổ ở 7 thôn.
          Đảng bộ có 361 Đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ.
           Thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng/người/năm, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ.
    Đảng bộ và chính quyền xã Hợp Thành có quyết tâm cao trong việc đăng ký và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Hợp Thành năm 2019.
              Hệ thống đường giao thông nối với Quốc Lộ 514B và các xã lân cận rất thuận lợi cho việc tổ chức hình thành các mô hình sản xuất kinh doanh, nông, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, làng nghề và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội khác thích ứng với nền kinh tế thị trường. Có địa hình đất đai tương đối thuận lợi có nhiều cấp khác nhau, thuận lợi cho canh tác cây lúa nước và các loại cây trồng khác. Có hệ thống Kênh C56, C36…hàng năm cung cấp nguồn nước tưới phục vụ tốt cho phát triển sản xuất nông nghiệp.
          Với truyền thống lịch sử và văn hóa của địa phương, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Hợp Thành luôn anh dũng chiến đấu để giành độc lập, bảo vệ quê hương; Luôn cần cù, lao động sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước; năm 2006 xã được Đảng nhà nước công nhân xã anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ. Tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, cùng với công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Thành  đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn; luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt gắn liền với những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.