Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137503

Bài tuyên truyền về Xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành 12/09/2023

Ngày 14/09/2023 16:14:05

 

Bài tuyên truyền về Xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành 12/09/2023

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.
Sau đây xin mời toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành lắng nghe đài truyền thanh xã Hợp Thành đọc bài tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Hợp Thành về xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân. Quê hương xã Hợp Thành đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên (đến nay không còn hộ nghèo, 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa) cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, 100% đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn được cải tạo nâng cấp đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng. Năm 2020Bài tuyên truyền về Xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành 12/09/2023

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.
Sau đây xin mời toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành lắng nghe đài truyền thanh xã Hợp Thành đọc bài tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Hợp Thành về xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân. Quê hương xã Hợp Thành đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên (đến nay không còn hộ nghèo, 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa) cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, 100% đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn được cải tạo nâng cấp đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng. Năm 2020, sau khi xã Hợp Thành được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Cả hệ thống chính trị, cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã lại tiếp tục tích cực thi đua thực hiện hoàn thành để xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023. Hiện nay các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đã cơ bản hoàn thành. Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Tỉnh, Huyện đánh giá thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã thời gian tới. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, Đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình và mọi người xung quanh về công cuộc XDNTM nâng cao là phong trào của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tham gia mua BHYT để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, và cộng đồng xã hội.

Hai là, Mỗi người dân, từng gia đình, các nhà trường, trạm y tế cần tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất, chỉnh trang nhà cửa; Thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh dọc các trục đường chính tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ba là, Gia đình, tập thể, mỗi người dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật từng bước đưa CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; cải tạo vườn tạp, nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, bền vững, thân thiện môi trường nhằm phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Có được thành quả ngày hôm nay là sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của mỗi người dân, cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ hướng về quê hương của con em xã xa quê, những việc lớn, việc khó Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thành đã phấn đấu vượt qua, và đạt được những thành quả rất đáng tự hào.

Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã đoàn kết phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần nhân dân, xây dựng xã Hợp Thành ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Xin kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên xã Hợp Thành sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

Tăng Tiến - BTV

 Bài tuyên truyền về Xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành 12/09/2023
Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.
Sau đây xin mời toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành lắng nghe đài truyền thanh xã Hợp Thành đọc bài tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Hợp Thành về xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành
Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân. Quê hương xã Hợp Thành đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên (đến nay không còn hộ nghèo, 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa) cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, 100% đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn được cải tạo nâng cấp đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng. Năm 2021, sau khi xã Hợp Thành được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Cả hệ thống chính trị, cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã lại tiếp tục tích cực thi đua thực hiện hoàn thành để xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023. Hiện nay các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đã cơ bản hoàn thành. Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Tỉnh, Huyện đánh giá thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã thời gian tới. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, Đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình và mọi người xung quanh về công cuộc XDNTM nâng cao là phong trào của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tham gia mua BHYT để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, và cộng đồng xã hội.

Hai là, Mỗi người dân, từng gia đình, các nhà trường, trạm y tế cần tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất, chỉnh trang nhà cửa; Thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh dọc các trục đường chính tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ba là, Gia đình, tập thể, mỗi người dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật từng bước đưa CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; cải tạo vườn tạp, nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, bền vững, thân thiện môi trường nhằm phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Có được thành quả ngày hôm nay là sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của mỗi người dân, cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ hướng về quê hương của con em xã xa quê, những việc lớn, việc khó Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thành đã phấn đấu vượt qua, và đạt được những thành quả rất đáng tự hào.

Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã đoàn kết phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần nhân dân, xây dựng xã Hợp Thành ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Xin kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên xã Hợp Thành sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

Tăng Tiến - BTV

Bài tuyên truyền về Xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành 12/09/2023

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.
Sau đây xin mời toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành lắng nghe đài truyền thanh xã Hợp Thành đọc bài tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Hợp Thành về xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân. Quê hương xã Hợp Thành đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên (đến nay không còn hộ nghèo, 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa) cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, 100% đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn được cải tạo nâng cấp đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng. Năm 2021, sau khi xã Hợp Thành được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Cả hệ thống chính trị, cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã lại tiếp tục tích cực thi đua thực hiện hoàn thành để xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023. Hiện nay các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đã cơ bản hoàn thành. Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Tỉnh, Huyện đánh giá thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã thời gian tới. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, Đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình và mọi người xung quanh về công cuộc XDNTM nâng cao là phong trào của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tham gia mua BHYT để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, và cộng đồng xã hội.

Hai là, Mỗi người dân, từng gia đình, các nhà trường, trạm y tế cần tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất, chỉnh trang nhà cửa; Thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh dọc các trục đường chính tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ba là, Gia đình, tập thể, mỗi người dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật từng bước đưa CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; cải tạo vườn tạp, nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, bền vững, thân thiện môi trường nhằm phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Có được thành quả ngày hôm nay là sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của mỗi người dân, cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ hướng về quê hương của con em xã xa quê, những việc lớn, việc khó Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thành đã phấn đấu vượt qua, và đạt được những thành quả rất đáng tự hào.

Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã đoàn kết phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần nhân dân, xây dựng xã Hợp Thành ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Xin kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên xã Hợp Thành sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Tăng Tiến - BTV, sau khi xã Hợp Thành được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Cả hệ thống chính trị, cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã lại tiếp tục tích cực thi đua thực hiện hoàn thành để xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023. Hiện nay các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đã cơ bản hoàn thành. Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Tỉnh, Huyện đánh giá thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã thời gian tới. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, Đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình và mọi người xung quanh về công cuộc XDNTM nâng cao là phong trào của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tham gia mua BHYT để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, và cộng đồng xã hội.

Hai là, Mỗi người dân, từng gia đình, các nhà trường, trạm y tế cần tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất, chỉnh trang nhà cửa; Thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh dọc các trục đường chính tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ba là, Gia đình, tập thể, mỗi người dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật từng bước đưa CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; cải tạo vườn tạp, nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, bền vững, thân thiện môi trường nhằm phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Có được thành quả ngày hôm nay là sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của mỗi người dân, cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ hướng về quê hương của con em xã xa quê, những việc lớn, việc khó Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thành đã phấn đấu vượt qua, và đạt được những thành quả rất đáng tự hào.

Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã đoàn kết phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần nhân dân, xây dựng xã Hợp Thành ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Xin kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên xã Hợp Thành sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

 
Tăng Tiến - BTV

Bài tuyên truyền về Xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành 12/09/2023

Đăng lúc: 14/09/2023 16:14:05 (GMT+7)

 

Bài tuyên truyền về Xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành 12/09/2023

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.
Sau đây xin mời toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành lắng nghe đài truyền thanh xã Hợp Thành đọc bài tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Hợp Thành về xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân. Quê hương xã Hợp Thành đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên (đến nay không còn hộ nghèo, 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa) cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, 100% đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn được cải tạo nâng cấp đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng. Năm 2020Bài tuyên truyền về Xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành 12/09/2023

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.
Sau đây xin mời toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành lắng nghe đài truyền thanh xã Hợp Thành đọc bài tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Hợp Thành về xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân. Quê hương xã Hợp Thành đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên (đến nay không còn hộ nghèo, 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa) cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, 100% đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn được cải tạo nâng cấp đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng. Năm 2020, sau khi xã Hợp Thành được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Cả hệ thống chính trị, cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã lại tiếp tục tích cực thi đua thực hiện hoàn thành để xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023. Hiện nay các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đã cơ bản hoàn thành. Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Tỉnh, Huyện đánh giá thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã thời gian tới. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, Đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình và mọi người xung quanh về công cuộc XDNTM nâng cao là phong trào của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tham gia mua BHYT để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, và cộng đồng xã hội.

Hai là, Mỗi người dân, từng gia đình, các nhà trường, trạm y tế cần tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất, chỉnh trang nhà cửa; Thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh dọc các trục đường chính tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ba là, Gia đình, tập thể, mỗi người dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật từng bước đưa CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; cải tạo vườn tạp, nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, bền vững, thân thiện môi trường nhằm phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Có được thành quả ngày hôm nay là sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của mỗi người dân, cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ hướng về quê hương của con em xã xa quê, những việc lớn, việc khó Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thành đã phấn đấu vượt qua, và đạt được những thành quả rất đáng tự hào.

Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã đoàn kết phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần nhân dân, xây dựng xã Hợp Thành ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Xin kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên xã Hợp Thành sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

Tăng Tiến - BTV

 Bài tuyên truyền về Xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành 12/09/2023
Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.
Sau đây xin mời toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành lắng nghe đài truyền thanh xã Hợp Thành đọc bài tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Hợp Thành về xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành
Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân. Quê hương xã Hợp Thành đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên (đến nay không còn hộ nghèo, 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa) cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, 100% đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn được cải tạo nâng cấp đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng. Năm 2021, sau khi xã Hợp Thành được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Cả hệ thống chính trị, cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã lại tiếp tục tích cực thi đua thực hiện hoàn thành để xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023. Hiện nay các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đã cơ bản hoàn thành. Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Tỉnh, Huyện đánh giá thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã thời gian tới. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, Đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình và mọi người xung quanh về công cuộc XDNTM nâng cao là phong trào của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tham gia mua BHYT để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, và cộng đồng xã hội.

Hai là, Mỗi người dân, từng gia đình, các nhà trường, trạm y tế cần tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất, chỉnh trang nhà cửa; Thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh dọc các trục đường chính tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ba là, Gia đình, tập thể, mỗi người dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật từng bước đưa CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; cải tạo vườn tạp, nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, bền vững, thân thiện môi trường nhằm phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Có được thành quả ngày hôm nay là sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của mỗi người dân, cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ hướng về quê hương của con em xã xa quê, những việc lớn, việc khó Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thành đã phấn đấu vượt qua, và đạt được những thành quả rất đáng tự hào.

Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã đoàn kết phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần nhân dân, xây dựng xã Hợp Thành ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Xin kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên xã Hợp Thành sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

Tăng Tiến - BTV

Bài tuyên truyền về Xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành 12/09/2023

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.
Sau đây xin mời toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành lắng nghe đài truyền thanh xã Hợp Thành đọc bài tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Hợp Thành về xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Hợp Thành

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hợp Thành.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân. Quê hương xã Hợp Thành đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên (đến nay không còn hộ nghèo, 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa) cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, 100% đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn được cải tạo nâng cấp đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng. Năm 2021, sau khi xã Hợp Thành được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Cả hệ thống chính trị, cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã lại tiếp tục tích cực thi đua thực hiện hoàn thành để xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023. Hiện nay các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đã cơ bản hoàn thành. Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Tỉnh, Huyện đánh giá thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã thời gian tới. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, Đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình và mọi người xung quanh về công cuộc XDNTM nâng cao là phong trào của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tham gia mua BHYT để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, và cộng đồng xã hội.

Hai là, Mỗi người dân, từng gia đình, các nhà trường, trạm y tế cần tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất, chỉnh trang nhà cửa; Thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh dọc các trục đường chính tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ba là, Gia đình, tập thể, mỗi người dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật từng bước đưa CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; cải tạo vườn tạp, nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, bền vững, thân thiện môi trường nhằm phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Có được thành quả ngày hôm nay là sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của mỗi người dân, cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ hướng về quê hương của con em xã xa quê, những việc lớn, việc khó Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thành đã phấn đấu vượt qua, và đạt được những thành quả rất đáng tự hào.

Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã đoàn kết phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần nhân dân, xây dựng xã Hợp Thành ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Xin kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên xã Hợp Thành sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Tăng Tiến - BTV, sau khi xã Hợp Thành được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Cả hệ thống chính trị, cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã lại tiếp tục tích cực thi đua thực hiện hoàn thành để xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023. Hiện nay các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đã cơ bản hoàn thành. Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Tỉnh, Huyện đánh giá thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã thời gian tới. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, Đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình và mọi người xung quanh về công cuộc XDNTM nâng cao là phong trào của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tham gia mua BHYT để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, và cộng đồng xã hội.

Hai là, Mỗi người dân, từng gia đình, các nhà trường, trạm y tế cần tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất, chỉnh trang nhà cửa; Thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh dọc các trục đường chính tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ba là, Gia đình, tập thể, mỗi người dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật từng bước đưa CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; cải tạo vườn tạp, nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, bền vững, thân thiện môi trường nhằm phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Có được thành quả ngày hôm nay là sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của mỗi người dân, cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ hướng về quê hương của con em xã xa quê, những việc lớn, việc khó Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thành đã phấn đấu vượt qua, và đạt được những thành quả rất đáng tự hào.

Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hợp Thành, kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã đoàn kết phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần nhân dân, xây dựng xã Hợp Thành ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Xin kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên xã Hợp Thành sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

 
Tăng Tiến - BTV
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)