Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137503

XÃ HỢP THÀNH LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ CHUẨN BỊ TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT CHO 7 TỔ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 25/04/2021 00:00:00

BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ XÃ HỢP THÀNH KIỂM TRA, ĐÔN ĐÓC TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TUYỀN VÀ CHUẨN BỊ TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT CHO 7 TỔ BẦU CỬ TRONG TOÀN XÃ.

 SÁN NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2021 ĐỒNG CHÍ LÊ NGỌC TOÀN HUYỆN ỦY VIÊN, BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ XÃ HỢP THÀNH VỪA KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC TIẾU BAN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026.
     ĐỒNG CHÍ ; LÊ XUÂN NAM THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TRƯỞNG TIỂU BAN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BÁO CÁO NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ GỒM MỘT SỐ ĐIỂM QUAN TRỌNG NHƯ SAU.
     CÔNG TÁC TRUYỀN THANH; ĐƯỢC TRÚ TRỌNG VÀ KHAI THÁC TỐI ĐA CÁC TIN BÀI VÀ TRUYỀN SÓNG ĐÀI HUYỆN, ĐÀI TỈNH, ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM VÀO CÁC BUỔI SÁNG, CHIỀU TRONG NGÀY, BÌNH QUÂN NGÀY TỪ 3 ĐẾN 4 LƯỢT ĐỌC CÁC BẢN TIN, BÀI ĐỊA PHƯƠNG VÀ VĂN BẢN CẤP TRÊN.
      TUYÊN TUYỀN TRƯC QUAN; TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN CHIA LÀM 3 GIAI ĐOẠN GẮN VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ QUY TRÌNH BẦU CỬ ĐỂ TUYÊN TRUYỀN SÁT, ĐÚNG MANG LẠI HIỆU QUẢ THIẾT THỰC, ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐỊA PHƯƠNG.
       CỤ THỂ; GIAI ĐOẠN ĐẾN NGÀY15 THÁNG 3 CHỦ YẾU LÀ TRUYỀN THANH TRUYÊN TRUYỀN Ý NGHĨA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 VÀ TREO 4 BĂNG RÔN QUA ĐƯỜNG; GIAI ĐOẠN TỪ 15 ĐẾN CUỐI THÁNG TƯ LÀ GIAI ĐOẠN TRỌNG TÂM CAO ĐIỂM, ĐÀI TRUYỀN THANH TĂNG CƯỜNG THỜI LƯỢNG PHÁT SÓNG, TĂNG CƯỜNG TIN, BÀI. TREO PA NÔ, ÁP PÍCH KHẨU BĂNG RÔN QUA ĐƯỜNG, HIỆN TẠI CÁC ĐIỂM BẦU CỬ ĐÃ NIÊM ÍT CÔNG KHAI DANH SÁCH CỬ TRI,  KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG ÍT NHẤT MỒI ĐIỂM BẦU CỬ ĐƯỢC TREO 1 ĐẾN 2 BĂNG RÔN. TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯƠNG TRONG XÃ ĐÃ TREO 4 BĂNG RÔN MỘT CỤM PA NÔ CỔ ĐỘNG 20M2.
     THỜI ĐIỂM TỪ ĐẦU THÁNG TƯ ĐẾN NGÀY BẦU CỬ BAN TUYÊN TRUYỀN SẼ BÁM SÁT CÁC NỘI DUNG NHƯ; NIÊM ÍT DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN, TUYỀN TRUYỀN TIỂU SỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG, ĐỂ CỬ TRI ĐƯỢC BIẾT, CHUẨN BỊ TRANG TRÍ, KHÁNH TIẾT CÁC KHU VỰC BẦU CỬ, CẦN THIẾT TRANG TRÍA KHÁNH TIẾT ĐIỂM ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM SỬA CHỮA, BỔ XUNG.
     CÁC NỘI DUNG TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN BÁO CÁO TRƯỚC BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ ĐÃ ĐƯỢC THỐNG NHẤT CAO, VÀ GẮN VỚI CÁC TIỂU BAN KHÁC, PHỐI HỢP THỰC HIỆN TẠO KHÍ THẾ VUI TƯƠI, PHẤN KHƠI CHO TOÀN DÂN THAM GIA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 NHƯ " MỘT NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN" VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT.

XÃ HỢP THÀNH LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ CHUẨN BỊ TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT CHO 7 TỔ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đăng lúc: 25/04/2021 00:00:00 (GMT+7)

BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ XÃ HỢP THÀNH KIỂM TRA, ĐÔN ĐÓC TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TUYỀN VÀ CHUẨN BỊ TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT CHO 7 TỔ BẦU CỬ TRONG TOÀN XÃ.

 SÁN NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2021 ĐỒNG CHÍ LÊ NGỌC TOÀN HUYỆN ỦY VIÊN, BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ XÃ HỢP THÀNH VỪA KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC TIẾU BAN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026.
     ĐỒNG CHÍ ; LÊ XUÂN NAM THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TRƯỞNG TIỂU BAN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BÁO CÁO NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ GỒM MỘT SỐ ĐIỂM QUAN TRỌNG NHƯ SAU.
     CÔNG TÁC TRUYỀN THANH; ĐƯỢC TRÚ TRỌNG VÀ KHAI THÁC TỐI ĐA CÁC TIN BÀI VÀ TRUYỀN SÓNG ĐÀI HUYỆN, ĐÀI TỈNH, ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM VÀO CÁC BUỔI SÁNG, CHIỀU TRONG NGÀY, BÌNH QUÂN NGÀY TỪ 3 ĐẾN 4 LƯỢT ĐỌC CÁC BẢN TIN, BÀI ĐỊA PHƯƠNG VÀ VĂN BẢN CẤP TRÊN.
      TUYÊN TUYỀN TRƯC QUAN; TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN CHIA LÀM 3 GIAI ĐOẠN GẮN VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ QUY TRÌNH BẦU CỬ ĐỂ TUYÊN TRUYỀN SÁT, ĐÚNG MANG LẠI HIỆU QUẢ THIẾT THỰC, ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐỊA PHƯƠNG.
       CỤ THỂ; GIAI ĐOẠN ĐẾN NGÀY15 THÁNG 3 CHỦ YẾU LÀ TRUYỀN THANH TRUYÊN TRUYỀN Ý NGHĨA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 VÀ TREO 4 BĂNG RÔN QUA ĐƯỜNG; GIAI ĐOẠN TỪ 15 ĐẾN CUỐI THÁNG TƯ LÀ GIAI ĐOẠN TRỌNG TÂM CAO ĐIỂM, ĐÀI TRUYỀN THANH TĂNG CƯỜNG THỜI LƯỢNG PHÁT SÓNG, TĂNG CƯỜNG TIN, BÀI. TREO PA NÔ, ÁP PÍCH KHẨU BĂNG RÔN QUA ĐƯỜNG, HIỆN TẠI CÁC ĐIỂM BẦU CỬ ĐÃ NIÊM ÍT CÔNG KHAI DANH SÁCH CỬ TRI,  KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG ÍT NHẤT MỒI ĐIỂM BẦU CỬ ĐƯỢC TREO 1 ĐẾN 2 BĂNG RÔN. TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯƠNG TRONG XÃ ĐÃ TREO 4 BĂNG RÔN MỘT CỤM PA NÔ CỔ ĐỘNG 20M2.
     THỜI ĐIỂM TỪ ĐẦU THÁNG TƯ ĐẾN NGÀY BẦU CỬ BAN TUYÊN TRUYỀN SẼ BÁM SÁT CÁC NỘI DUNG NHƯ; NIÊM ÍT DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN, TUYỀN TRUYỀN TIỂU SỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG, ĐỂ CỬ TRI ĐƯỢC BIẾT, CHUẨN BỊ TRANG TRÍ, KHÁNH TIẾT CÁC KHU VỰC BẦU CỬ, CẦN THIẾT TRANG TRÍA KHÁNH TIẾT ĐIỂM ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM SỬA CHỮA, BỔ XUNG.
     CÁC NỘI DUNG TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN BÁO CÁO TRƯỚC BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ ĐÃ ĐƯỢC THỐNG NHẤT CAO, VÀ GẮN VỚI CÁC TIỂU BAN KHÁC, PHỐI HỢP THỰC HIỆN TẠO KHÍ THẾ VUI TƯƠI, PHẤN KHƠI CHO TOÀN DÂN THAM GIA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 NHƯ " MỘT NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN" VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT.