Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137503

Tăng cường công tác phòng chống dich Covid-19 trong tình hình mới

Ngày 14/03/2022 00:00:00

Thực hiện kết luận của Thường trực Huyện ủy, ngày 8 tháng 3 năm 2022 về công tác phòng chống Dịch Covit-19 trên địa bàn huyện. Đảng ủy, BCĐ phòng chống Dịch Covit 19 xã Hợp Thành tăng chỉ đạo và triển khai một số biện pháp thích ứng phòng chống dịch trong tình hình mới

 Kính gửi: 

-   Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, các thôn.

                   - Thủ trưởng các đơn vị, tổ giám sát cộng đồng.

Thực hiện ý kiến Kết luân của Thường trực Huyện ủy họp ngày 08/3/2022 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

 Chủ tịch UBND xã Hợp Thành yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, các thôn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1.      Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống bệnh dịch, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, tiếp tục thực nghiêm túc, hiện hiệu quả nguyên tắc “5K + vắc xin + Điều trị + Công nghệ + Đề cao ý thức của người dân và các biện pháp cần thiết khác”. 

2.      Công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19

- Tập trung nguồn lực, quyết tâm tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra; tiếp tục rà soát, sàng lọc, lập danh sách những người chưa tiêm vắc xin thực hiện tiêm chủng vắc xin COVID-19 một cách triệt để, đủ mũi, an toàn cho người có chỉ định tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn xã;  

- Đối với người mắc COVID-19 sau khi điều trị khỏi và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định, đến lịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 các mũi bổ sung, tăng cường, nhắc lại thực hiện tiêm ngay sau khi phục hồi sức khỏe. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng triển khai tiêm vắc xin phòng

COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay khi có kế hoạch và lịch tiêm của huyện. 

3.Trạm Y tế và tổ giám sát cộng đồng các thôn tăng cường công tác giám sát, quản lý, theo dõi việc cách ly điều trị F0 tại nhà, phân loại F0 không triệu chứng, có triệu chứng nhẹ và người có bệnh nền, người cao tuổi có nguy cơ trở nặng, lập danh sách, cử người theo dõi ứng xử nhanh, kịp thời khi bệnh có diễn biến nặng (điện thoại liên lạc hàng ngày, nắm bắt tình trạng sức khỏe của người bệnh) thực hiện chuyển tuyến điều trị kịp thời ca bệnh có triệu chứng diễn biến nặng. 

Trưởng ban phòng, chống dịch Covid- 19yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các thôn, tổ giám sát cộng đồng.Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.

  Nơi nhận:                                                                                        

 - Như kính gửi:                                                                                            CHỦ TỊCH

-  Các trưởng thôn;          

-  Thủ trưởng các đơn vị;

-  Lưu: VPUB

 

 

                                                                                                      ĐỖ VĂN MƯỜI

 

 

 

Tăng cường công tác phòng chống dich Covid-19 trong tình hình mới

Đăng lúc: 14/03/2022 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện kết luận của Thường trực Huyện ủy, ngày 8 tháng 3 năm 2022 về công tác phòng chống Dịch Covit-19 trên địa bàn huyện. Đảng ủy, BCĐ phòng chống Dịch Covit 19 xã Hợp Thành tăng chỉ đạo và triển khai một số biện pháp thích ứng phòng chống dịch trong tình hình mới

 Kính gửi: 

-   Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, các thôn.

                   - Thủ trưởng các đơn vị, tổ giám sát cộng đồng.

Thực hiện ý kiến Kết luân của Thường trực Huyện ủy họp ngày 08/3/2022 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

 Chủ tịch UBND xã Hợp Thành yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, các thôn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1.      Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống bệnh dịch, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, tiếp tục thực nghiêm túc, hiện hiệu quả nguyên tắc “5K + vắc xin + Điều trị + Công nghệ + Đề cao ý thức của người dân và các biện pháp cần thiết khác”. 

2.      Công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19

- Tập trung nguồn lực, quyết tâm tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra; tiếp tục rà soát, sàng lọc, lập danh sách những người chưa tiêm vắc xin thực hiện tiêm chủng vắc xin COVID-19 một cách triệt để, đủ mũi, an toàn cho người có chỉ định tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn xã;  

- Đối với người mắc COVID-19 sau khi điều trị khỏi và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định, đến lịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 các mũi bổ sung, tăng cường, nhắc lại thực hiện tiêm ngay sau khi phục hồi sức khỏe. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng triển khai tiêm vắc xin phòng

COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay khi có kế hoạch và lịch tiêm của huyện. 

3.Trạm Y tế và tổ giám sát cộng đồng các thôn tăng cường công tác giám sát, quản lý, theo dõi việc cách ly điều trị F0 tại nhà, phân loại F0 không triệu chứng, có triệu chứng nhẹ và người có bệnh nền, người cao tuổi có nguy cơ trở nặng, lập danh sách, cử người theo dõi ứng xử nhanh, kịp thời khi bệnh có diễn biến nặng (điện thoại liên lạc hàng ngày, nắm bắt tình trạng sức khỏe của người bệnh) thực hiện chuyển tuyến điều trị kịp thời ca bệnh có triệu chứng diễn biến nặng. 

Trưởng ban phòng, chống dịch Covid- 19yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các thôn, tổ giám sát cộng đồng.Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.

  Nơi nhận:                                                                                        

 - Như kính gửi:                                                                                            CHỦ TỊCH

-  Các trưởng thôn;          

-  Thủ trưởng các đơn vị;

-  Lưu: VPUB

 

 

                                                                                                      ĐỖ VĂN MƯỜI