Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137503

XÃ HỢP THÀNH PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CÁC MỤC TIÊU KT - XH GÓP PHẦN HUYỆN TRIỆU SƠN VỀ ĐÍCH NTM TRONG NĂM 2021

Ngày 07/10/2021 00:00:00

NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2021 HỌP ĐẢNG ỦY MỞ RỘNG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẤP BÁCH ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT CÁC CHỈ TIÊU ĐẢNG BỘ XÃ HỢP THÀNH KHÓA XXI ĐỀ RA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CUỐI NĂM 2121. TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN HUYỆN TRIỆU SƠN VỀ ĐÍCH NTM NĂM 2021

 Kính thưa toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân trong xã.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và NTM nâng cao đến năm 2022 của Đảng và Nhà nước.

Căn cứ Nghị quyết số 15 ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ xã Hợp Thành về xây dựng Nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dưng nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025.z2816435610725_7bbdfb79409ac4bcc72a8ee08af20908.jpg

 

Với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Để đạt được các mục tiêu trên, xã Hợp Thành chúng ta đang tiến những bước tiến quan trọng để cán đích NTM nâng cao cuối năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại chúng ta đã đạt 20/20 tiêu chí.và lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân đạt 95,5 % .

Song song với các công việc của xã đang tiến hành, đến nay 7/7 thôn đã xây dựng mới nhà văn hóa – khu thể thao đạt chuẩn của Bộ VHTT và Du lịch cũng đang gấp rút hoàn thành các nội dung công việc như; quét lại vôi ve khu vực nhà văn hóa thôn, lắp đặt bảng biểu, khẩu hiệu tuyên truyền, vận động nhân dân đổ nắp đậy mương thoát nước bằng nguồn hỗ trợ xi măng của cấp trên, kêu gọi nhân nhân và con em đi làm ăn xa quê đóng góp, ủng hộ tiền để mua sắm các thiết chế cho nhà văn hóa thôn, điển hình như thôn Thái Khang với số tiền ủng hộ của nhân dân và con em đi làm ăn xã quê là 114 triệu đồng, thôn Thái Dương 112 riệu đồng, thôn Diễn Hòa 150 triệu đông, và các thôn khác cũng huy động được trên ,dưới 100 triệu đồng.

Có được kết quả này, là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể nhân dân trong xã.Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt và tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, UBND xã đề nghị các hộ dân trên địa bàn làm tốt một số nội dung sau.Một là: Tự giác treo cờ Tổ quốc trước ngõ nhà mình. Thời gian treo cờ băng rôn, pa nô, áp phích để cùng góp phần xây dựng huyện Triệu Sơn về đích NTM cuối năm 2021.Hai là: Mỗi một người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Ba là: Mỗi thôn, xóm, tập trung tuyên truyền, vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua, phấn đấu trở thành gia đình văn hóa. Thôn văn hóa. Xây dựng và thực hiên có hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa

 

xóm, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao, hồ, sinh thái, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào công trình xây dựng xã nông thôn mới của mỗi thôn nói riêng và trên địa bàn xã nói chung.

Để đạt được mục tiêu về đích NTM trong tháng 6 năm 2020. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Hợp Thành đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới xã Hợp Thành ngày càng giàu đẹp và văn minh.

XÃ HỢP THÀNH PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CÁC MỤC TIÊU KT - XH GÓP PHẦN HUYỆN TRIỆU SƠN VỀ ĐÍCH NTM TRONG NĂM 2021

Đăng lúc: 07/10/2021 00:00:00 (GMT+7)

NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2021 HỌP ĐẢNG ỦY MỞ RỘNG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẤP BÁCH ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT CÁC CHỈ TIÊU ĐẢNG BỘ XÃ HỢP THÀNH KHÓA XXI ĐỀ RA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CUỐI NĂM 2121. TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN HUYỆN TRIỆU SƠN VỀ ĐÍCH NTM NĂM 2021

 Kính thưa toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân trong xã.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và NTM nâng cao đến năm 2022 của Đảng và Nhà nước.

Căn cứ Nghị quyết số 15 ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ xã Hợp Thành về xây dựng Nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dưng nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025.z2816435610725_7bbdfb79409ac4bcc72a8ee08af20908.jpg

 

Với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Để đạt được các mục tiêu trên, xã Hợp Thành chúng ta đang tiến những bước tiến quan trọng để cán đích NTM nâng cao cuối năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại chúng ta đã đạt 20/20 tiêu chí.và lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân đạt 95,5 % .

Song song với các công việc của xã đang tiến hành, đến nay 7/7 thôn đã xây dựng mới nhà văn hóa – khu thể thao đạt chuẩn của Bộ VHTT và Du lịch cũng đang gấp rút hoàn thành các nội dung công việc như; quét lại vôi ve khu vực nhà văn hóa thôn, lắp đặt bảng biểu, khẩu hiệu tuyên truyền, vận động nhân dân đổ nắp đậy mương thoát nước bằng nguồn hỗ trợ xi măng của cấp trên, kêu gọi nhân nhân và con em đi làm ăn xa quê đóng góp, ủng hộ tiền để mua sắm các thiết chế cho nhà văn hóa thôn, điển hình như thôn Thái Khang với số tiền ủng hộ của nhân dân và con em đi làm ăn xã quê là 114 triệu đồng, thôn Thái Dương 112 riệu đồng, thôn Diễn Hòa 150 triệu đông, và các thôn khác cũng huy động được trên ,dưới 100 triệu đồng.

Có được kết quả này, là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể nhân dân trong xã.Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt và tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, UBND xã đề nghị các hộ dân trên địa bàn làm tốt một số nội dung sau.Một là: Tự giác treo cờ Tổ quốc trước ngõ nhà mình. Thời gian treo cờ băng rôn, pa nô, áp phích để cùng góp phần xây dựng huyện Triệu Sơn về đích NTM cuối năm 2021.Hai là: Mỗi một người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Ba là: Mỗi thôn, xóm, tập trung tuyên truyền, vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua, phấn đấu trở thành gia đình văn hóa. Thôn văn hóa. Xây dựng và thực hiên có hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa

 

xóm, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao, hồ, sinh thái, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào công trình xây dựng xã nông thôn mới của mỗi thôn nói riêng và trên địa bàn xã nói chung.

Để đạt được mục tiêu về đích NTM trong tháng 6 năm 2020. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Hợp Thành đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới xã Hợp Thành ngày càng giàu đẹp và văn minh.