Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137503

Thư mời

Ngày 09/10/2023 07:07:57

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập xã ( 25/10/1953 - 25/10/2023

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH

BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP XÃ HỢP THÀNH

 (25/10/1953 -25/10/2023)

THƯ MỜI

DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP XÃ HỢP THÀNH

25/10/1953 – 25/10/2023

Kính gửi: Nhân dân và cán bộ, những người con em của địa phương đang sinh sống học tập, những người xa quê đang học tập, làm việc và sinh sống ở ngoài miền quê hương !

Quá trình hình thành xã Hợp Thành gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của huyện Nông Cống và huyện Triệu Sơn. Đầu thế kỷ XIX thuộc các tỉnh từ Nghệ An trở ra thì thời bấy giờ Nông Cống có 9 tổng, 215 xã, thôn, sở, sách, phường, tộc. Các làng của Hợp Thành ngày nay thuộc tổng Lai Triều. Tổng Lai Triều có 19 xã, thôn, trong đó Lai Triều số thứ tự thứ nhất, Diễn Ngoại số thứ tự thứ 9. Đến thời Đồng Khánh (1885-1888), biên soạn cuốn “Đồng Khánh địa chí dư”, Nông Cống có 12 tổng, các làng của Hợp Thành vẫn thuộc tổng Lai Triều gồm 13 xã, thôn, trong đó xã Lai Triều có thứ tự thứ nhất, xã Diễn Ngoại số thứ tự thứ 4. Sau sự biến năm 1908, các đơn vị hành chính của Nông Cống có sự thay đổi, như lập đồn điền Yên Mỹ và một số trại ấp, giai đoạn này Nông Cống được chia thành 10 tổng, hai làng Lai Triều, Diễn Ngoại của Hợp Thành vẫn thuộc tổng Lai Triều.

          Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã hợp Thành, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc tổ chức lễ kỷ niệm. Đây là dịp để địa phương biểu dương những thành quả đã đạt được của các thế hệ nhân dân và cán bộ xã Hợp Thành đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển và trưởng thành của xã nhà trong 70 năm qua, khơi dây niềm tự hào về truyền thống hòa hùng của xã nhà, từ đó phấn đấu lao động học tập và xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp văn minh, sánh vai với các địa phương khác trong toàn huyện, đạt được kết quả và thành tích cao trong giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc xã Hợp Thành trân trong kính mời Nhân dân và cán bộ, những người con em của địa phương đang sinh sống học tập, những người xa quê đang học tập, làm việc và sinh sống ở ngoài miền quê hương về dự và chung vui các hoạt động chào mừng ngày thành lập xã.

Thời gian và địa điểm diễn ra các hoạt động từ ngày 15/10/2023 đến 20/10/2023.

-         Ngày 15/10/2023 diễn ra hoạt động đồng diễn dưỡng sinh của hội người cao tuổi xã. Tại sân vận động xã Hợp Thành

-         Ngày 16/10/2023 diễn ra hoạt động dân vũ của tập thể hội viên hội lien hiệp phụ nữ xã Hợp Thành

-         Ngày 18/10/2023 diễn ra đêm giao lưu văn nghệ chào mừng ngày thành lập xã Hợp Thành do cán bộ và nhân dân, các tổ chức chính trịnh xã hội trong xã tham gia biểu diễn ( Diễn ra từ 19 h 30 phút đến 22h 30 phút)

Mọi chi tiết xin lien hệ:

1.     Đồng chí: Lê Trọng Dũng – Văn phòng xã Hợp Thành ( ĐT: 0985369388)

2.     Đồng chí: Nguyễn Thị Bích – Văn phòng xã Hợp Thành ( ĐT: 0986617355

Rất hân hạnh được đón tiếp

 

                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                   TRƯỞNG BAN

                                                                                           (Đã ký)

 

                                                                                         Hà Minh Tài

                                                                       CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH
BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP XÃ HỢP THÀNH
(25/10/1953 -25/10/2023)
THƯ MỜI
DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP XÃ HỢP THÀNH
25/10/1953 – 25/10/2023
Kính gửi: Nhân dân và cán bộ, những người con em của địa phương đang sinh sống học tập, những người xa quê đang học tập, làm việc và sinh sống ở ngoài miền quê hương !
Quá trình hình thành xã Hợp Thành gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của huyện Nông Cống và huyện Triệu Sơn. Đầu thế kỷ XIX thuộc các tỉnh từ Nghệ An trở ra thì thời bấy giờ Nông Cống có 9 tổng, 215 xã, thôn, sở, sách, phường, tộc. Các làng của Hợp Thành ngày nay thuộc tổng Lai Triều. Tổng Lai Triều có 19 xã, thôn, trong đó Lai Triều số thứ tự thứ nhất, Diễn Ngoại số thứ tự thứ 9. Đến thời Đồng Khánh (1885-1888), biên soạn cuốn “Đồng Khánh địa chí dư”, Nông Cống có 12 tổng, các làng của Hợp Thành vẫn thuộc tổng Lai Triều gồm 13 xã, thôn, trong đó xã Lai Triều có thứ tự thứ nhất, xã Diễn Ngoại số thứ tự thứ 4. Sau sự biến năm 1908, các đơn vị hành chính của Nông Cống có sự thay đổi, như lập đồn điền Yên Mỹ và một số trại ấp, giai đoạn này Nông Cống được chia thành 10 tổng, hai làng Lai Triều, Diễn Ngoại của Hợp Thành vẫn thuộc tổng Lai Triều.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã hợp Thành, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc tổ chức lễ kỷ niệm. Đây là dịp để địa phương biểu dương những thành quả đã đạt được của các thế hệ nhân dân và cán bộ xã Hợp Thành đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển và trưởng thành của xã nhà trong 70 năm qua, khơi dây niềm tự hào về truyền thống hòa hùng của xã nhà, từ đó phấn đấu lao động học tập và xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp văn minh, sánh vai với các địa phương khác trong toàn huyện, đạt được kết quả và thành tích cao trong giai đoạn tiếp theo.
Nhân dịp này, Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc xã Hợp Thành trân trong kính mời Nhân dân và cán bộ, những người con em của địa phương đang sinh sống học tập, những người xa quê đang học tập, làm việc và sinh sống ở ngoài miền quê hương về dự và chung vui các hoạt động chào mừng ngày thành lập xã.
Thời gian và địa điểm diễn ra các hoạt động từ ngày 15/10/2023 đến 20/10/2023.
- Ngày 15/10/2023 diễn ra hoạt động đồng diễn dưỡng sinh của hội người cao tuổi xã. Tại sân vận động xã Hợp Thành
- Ngày 16/10/2023 diễn ra hoạt động dân vũ của tập thể hội viên hội lien hiệp phụ nữ xã Hợp Thành
- Ngày 18/10/2023 diễn ra đêm giao lưu văn nghệ chào mừng ngày thành lập xã Hợp Thành do cán bộ và nhân dân, các tổ chức chính trịnh xã hội trong xã tham gia biểu diễn ( Diễn ra từ 19 h 30 phút đến 22h 30 phút)
Mọi chi tiết xin lien hệ:
1. Đồng chí: Lê Trọng Dũng – Văn phòng xã Hợp Thành ( ĐT: 0985369388)
2. Đồng chí: Nguyễn Thị Bích – Văn phòng xã Hợp Thành ( ĐT: 0986617355
Rất hân hạnh được đón tiếp

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Hà Minh Tài
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Thư mời

Đăng lúc: 09/10/2023 07:07:57 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập xã ( 25/10/1953 - 25/10/2023

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH

BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP XÃ HỢP THÀNH

 (25/10/1953 -25/10/2023)

THƯ MỜI

DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP XÃ HỢP THÀNH

25/10/1953 – 25/10/2023

Kính gửi: Nhân dân và cán bộ, những người con em của địa phương đang sinh sống học tập, những người xa quê đang học tập, làm việc và sinh sống ở ngoài miền quê hương !

Quá trình hình thành xã Hợp Thành gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của huyện Nông Cống và huyện Triệu Sơn. Đầu thế kỷ XIX thuộc các tỉnh từ Nghệ An trở ra thì thời bấy giờ Nông Cống có 9 tổng, 215 xã, thôn, sở, sách, phường, tộc. Các làng của Hợp Thành ngày nay thuộc tổng Lai Triều. Tổng Lai Triều có 19 xã, thôn, trong đó Lai Triều số thứ tự thứ nhất, Diễn Ngoại số thứ tự thứ 9. Đến thời Đồng Khánh (1885-1888), biên soạn cuốn “Đồng Khánh địa chí dư”, Nông Cống có 12 tổng, các làng của Hợp Thành vẫn thuộc tổng Lai Triều gồm 13 xã, thôn, trong đó xã Lai Triều có thứ tự thứ nhất, xã Diễn Ngoại số thứ tự thứ 4. Sau sự biến năm 1908, các đơn vị hành chính của Nông Cống có sự thay đổi, như lập đồn điền Yên Mỹ và một số trại ấp, giai đoạn này Nông Cống được chia thành 10 tổng, hai làng Lai Triều, Diễn Ngoại của Hợp Thành vẫn thuộc tổng Lai Triều.

          Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã hợp Thành, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc tổ chức lễ kỷ niệm. Đây là dịp để địa phương biểu dương những thành quả đã đạt được của các thế hệ nhân dân và cán bộ xã Hợp Thành đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển và trưởng thành của xã nhà trong 70 năm qua, khơi dây niềm tự hào về truyền thống hòa hùng của xã nhà, từ đó phấn đấu lao động học tập và xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp văn minh, sánh vai với các địa phương khác trong toàn huyện, đạt được kết quả và thành tích cao trong giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc xã Hợp Thành trân trong kính mời Nhân dân và cán bộ, những người con em của địa phương đang sinh sống học tập, những người xa quê đang học tập, làm việc và sinh sống ở ngoài miền quê hương về dự và chung vui các hoạt động chào mừng ngày thành lập xã.

Thời gian và địa điểm diễn ra các hoạt động từ ngày 15/10/2023 đến 20/10/2023.

-         Ngày 15/10/2023 diễn ra hoạt động đồng diễn dưỡng sinh của hội người cao tuổi xã. Tại sân vận động xã Hợp Thành

-         Ngày 16/10/2023 diễn ra hoạt động dân vũ của tập thể hội viên hội lien hiệp phụ nữ xã Hợp Thành

-         Ngày 18/10/2023 diễn ra đêm giao lưu văn nghệ chào mừng ngày thành lập xã Hợp Thành do cán bộ và nhân dân, các tổ chức chính trịnh xã hội trong xã tham gia biểu diễn ( Diễn ra từ 19 h 30 phút đến 22h 30 phút)

Mọi chi tiết xin lien hệ:

1.     Đồng chí: Lê Trọng Dũng – Văn phòng xã Hợp Thành ( ĐT: 0985369388)

2.     Đồng chí: Nguyễn Thị Bích – Văn phòng xã Hợp Thành ( ĐT: 0986617355

Rất hân hạnh được đón tiếp

 

                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                   TRƯỞNG BAN

                                                                                           (Đã ký)

 

                                                                                         Hà Minh Tài

                                                                       CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH
BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP XÃ HỢP THÀNH
(25/10/1953 -25/10/2023)
THƯ MỜI
DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP XÃ HỢP THÀNH
25/10/1953 – 25/10/2023
Kính gửi: Nhân dân và cán bộ, những người con em của địa phương đang sinh sống học tập, những người xa quê đang học tập, làm việc và sinh sống ở ngoài miền quê hương !
Quá trình hình thành xã Hợp Thành gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của huyện Nông Cống và huyện Triệu Sơn. Đầu thế kỷ XIX thuộc các tỉnh từ Nghệ An trở ra thì thời bấy giờ Nông Cống có 9 tổng, 215 xã, thôn, sở, sách, phường, tộc. Các làng của Hợp Thành ngày nay thuộc tổng Lai Triều. Tổng Lai Triều có 19 xã, thôn, trong đó Lai Triều số thứ tự thứ nhất, Diễn Ngoại số thứ tự thứ 9. Đến thời Đồng Khánh (1885-1888), biên soạn cuốn “Đồng Khánh địa chí dư”, Nông Cống có 12 tổng, các làng của Hợp Thành vẫn thuộc tổng Lai Triều gồm 13 xã, thôn, trong đó xã Lai Triều có thứ tự thứ nhất, xã Diễn Ngoại số thứ tự thứ 4. Sau sự biến năm 1908, các đơn vị hành chính của Nông Cống có sự thay đổi, như lập đồn điền Yên Mỹ và một số trại ấp, giai đoạn này Nông Cống được chia thành 10 tổng, hai làng Lai Triều, Diễn Ngoại của Hợp Thành vẫn thuộc tổng Lai Triều.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã hợp Thành, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc tổ chức lễ kỷ niệm. Đây là dịp để địa phương biểu dương những thành quả đã đạt được của các thế hệ nhân dân và cán bộ xã Hợp Thành đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển và trưởng thành của xã nhà trong 70 năm qua, khơi dây niềm tự hào về truyền thống hòa hùng của xã nhà, từ đó phấn đấu lao động học tập và xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp văn minh, sánh vai với các địa phương khác trong toàn huyện, đạt được kết quả và thành tích cao trong giai đoạn tiếp theo.
Nhân dịp này, Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc xã Hợp Thành trân trong kính mời Nhân dân và cán bộ, những người con em của địa phương đang sinh sống học tập, những người xa quê đang học tập, làm việc và sinh sống ở ngoài miền quê hương về dự và chung vui các hoạt động chào mừng ngày thành lập xã.
Thời gian và địa điểm diễn ra các hoạt động từ ngày 15/10/2023 đến 20/10/2023.
- Ngày 15/10/2023 diễn ra hoạt động đồng diễn dưỡng sinh của hội người cao tuổi xã. Tại sân vận động xã Hợp Thành
- Ngày 16/10/2023 diễn ra hoạt động dân vũ của tập thể hội viên hội lien hiệp phụ nữ xã Hợp Thành
- Ngày 18/10/2023 diễn ra đêm giao lưu văn nghệ chào mừng ngày thành lập xã Hợp Thành do cán bộ và nhân dân, các tổ chức chính trịnh xã hội trong xã tham gia biểu diễn ( Diễn ra từ 19 h 30 phút đến 22h 30 phút)
Mọi chi tiết xin lien hệ:
1. Đồng chí: Lê Trọng Dũng – Văn phòng xã Hợp Thành ( ĐT: 0985369388)
2. Đồng chí: Nguyễn Thị Bích – Văn phòng xã Hợp Thành ( ĐT: 0986617355
Rất hân hạnh được đón tiếp

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Hà Minh Tài
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ