Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137503

XÃ HỢP THÀNH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HUYỆN TRIỆU SƠN VỀ ĐÍCH NTM CUỐI NĂM 2021

Ngày 04/10/2021 00:00:00

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH TÍCH CỰC THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KT - XH AN NINH QUỐC PHÒNG, PHÁT HUY VÀ GIỮ VỮNG XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2019

       Hợp Thành là xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019, theo Quyết định số: 4880/QĐ-UBND, ngày 24/11/2015 của Chủ Tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Xác định rõ: Nông thôn mới chỉ có điểm xuất phát mà không có điểm kết thúc, hay nói cách khác là chỉ có điểm đầu mà không có điểm kết thúc. Vì vậy, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của chương trình, trong những năm vừa qua, được sự quan tâm  lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND và các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện Như Triệu Sơn, đặc biệt là Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện nhà, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Thành đã tập trung thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới, đáp ứng tốt hơn nữa mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, mức hưởng thụ và sự hài lòng của người dân.

Page Content

 1111.jpg

 

        Bám sát bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới, ban hành kèm theo quyết định số 491/QĐ-TTg và quyết định số 342/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ, hàng năm xã Hợp Thành luôn chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung phần việc cụ thể như sau:

        Về công tác chỉ đạo, điều hành: xã đã thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã và Ban phát triển xây dựng nông thôn mới các thôn, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện kịp thời, sát đúng với thực tiễn.

        Chủ động rà soát theo 14 tiêu chí nông thôn mới ở thôn và tổng hợp, xây dựng thành kế hoạch chung của xã, từ đó xác định rõ nhiệm vụ từng tháng, từng quý đối với từng thôn và từng tiêu chí, qua đó xây dựng dự toán, dự thảo phương án huy động nguồn lực, với tính khả thi cao nhất và bàn bạc lấy ý kiến nhân dân về thời gian, cách thức tiến hành để tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất.

        Về công tác tuyên truyền: Kịp thời phổ biến, tuyên truyền đầy đủ các văn bản của cấp trên, thông qua các hội nghị và các phương tiện truyền thôn hiện có của xã, thôn, đặc biệt là những vấn đề, những nội dung mang tính bức thiết, nhằm động viên huy động nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tính trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân, với phương châm lấy sức dân để lo cho dân.

        Thường xuyên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trong việc triển khai và thực hiện chương trình.

        Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập: Tích cực động viên nhân dân phát huy tiềm năng về đất đai, lao động, nguồn vốn nhằm duy trì và mở rộng đa dạng các loại hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ mà địa phương có lợi  thế, nhằm không ngừng nâng cao thu nhập/ đơn vị diện tích và nâng cao thu nhập bình quân đầu người.

        Tiếp tục phát triển thêm các doanh nghiệp, hợp tác xã, quan tâm giải quyết việc làm tại chỗ và tăng cường cho người lao động tham gia xuất khẩu, đẩy  từng bước hình thành chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng an toàn, hiệu quả và có tính bền vững.

        Về xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - Xã hội: Duy trì 100% đường xã, đường ngõ xóm đạt chuẩn, trong năm 2017, 2018 đã huy động nguồn lực trong nhân dân kết hợp với chi ngân sách xã làm mới thêm 4,5 km đường thôn, nâng tổng số km đường thôn đạt tiêu chí là 31,7km/35,71km = 88,8%.

        Làm mới và tôn tạo 23,17 km đường điện chiếu sáng dân sinh, trồng hoa đạt 30% các tuyến đường thôn, đường ngõ xóm.

        Duy trì cơ sở vật chất văn hóa ở các thôn, cơ sở vật chất các trường học đạt chuẩn quốc gia, xã chuẩn quốc gia về y tế, năm 2020 làm mới 1 khu văn hóa, thể thao tại thôn Diễn Đông.

        Duy trì 100% nhà ở hộ gia đình đạt tiêu chí, quan tâm chỉnh trang cổng chào, tường rào, công trình 3 sạch và vườn hộ làm tăng thêm vẻ đẹp của các khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn.

        Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được nhân dân đồng tình ủng hộ và được duy trì thường xuyên, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được nhân dân đồng tình hưởng ứng, từ đó đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đến nay toàn xã chỉ còn 23 hộ nghèo, chiếm 1,68%.

        Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được nâng cao về chất lượng.

        Công tác giáo dục được quan tâm đúng mức, chất lượng giảng dạy và học tập ở cả 3 cấp học đều xếp ở vị trí tốp đầu của huyện.

        Duy trì tốt các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt việc thường xuyên dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác và chất thải và trồng cây xanh, trồng hoa bảo vệ cảnh quan môi trường.

        Từ chính những nội dung việc làm cụ thể nêu trên mà niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, sự đồng thuận của nhân dân trong xã ngày càng được tăng cường. Đồng thời, cũng chính vì vậy mà xã Hợp Thành luôn duy trì và nâng cao được chất lượng của các tiêu chí nông thôn mới đã được công nhận.

        Trong thời gian tới, Hợp Thành sẽ tiếp tục phát huy mặt mạnh đã đạt được, khắc phục triệt để những yếu điểm, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra và phấn đấu hoàn thành, để được công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.

XÃ HỢP THÀNH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HUYỆN TRIỆU SƠN VỀ ĐÍCH NTM CUỐI NĂM 2021

Đăng lúc: 04/10/2021 00:00:00 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH TÍCH CỰC THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KT - XH AN NINH QUỐC PHÒNG, PHÁT HUY VÀ GIỮ VỮNG XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2019

       Hợp Thành là xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019, theo Quyết định số: 4880/QĐ-UBND, ngày 24/11/2015 của Chủ Tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Xác định rõ: Nông thôn mới chỉ có điểm xuất phát mà không có điểm kết thúc, hay nói cách khác là chỉ có điểm đầu mà không có điểm kết thúc. Vì vậy, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của chương trình, trong những năm vừa qua, được sự quan tâm  lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND và các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện Như Triệu Sơn, đặc biệt là Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện nhà, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Thành đã tập trung thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới, đáp ứng tốt hơn nữa mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, mức hưởng thụ và sự hài lòng của người dân.

Page Content

 1111.jpg

 

        Bám sát bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới, ban hành kèm theo quyết định số 491/QĐ-TTg và quyết định số 342/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ, hàng năm xã Hợp Thành luôn chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung phần việc cụ thể như sau:

        Về công tác chỉ đạo, điều hành: xã đã thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã và Ban phát triển xây dựng nông thôn mới các thôn, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện kịp thời, sát đúng với thực tiễn.

        Chủ động rà soát theo 14 tiêu chí nông thôn mới ở thôn và tổng hợp, xây dựng thành kế hoạch chung của xã, từ đó xác định rõ nhiệm vụ từng tháng, từng quý đối với từng thôn và từng tiêu chí, qua đó xây dựng dự toán, dự thảo phương án huy động nguồn lực, với tính khả thi cao nhất và bàn bạc lấy ý kiến nhân dân về thời gian, cách thức tiến hành để tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất.

        Về công tác tuyên truyền: Kịp thời phổ biến, tuyên truyền đầy đủ các văn bản của cấp trên, thông qua các hội nghị và các phương tiện truyền thôn hiện có của xã, thôn, đặc biệt là những vấn đề, những nội dung mang tính bức thiết, nhằm động viên huy động nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tính trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân, với phương châm lấy sức dân để lo cho dân.

        Thường xuyên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trong việc triển khai và thực hiện chương trình.

        Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập: Tích cực động viên nhân dân phát huy tiềm năng về đất đai, lao động, nguồn vốn nhằm duy trì và mở rộng đa dạng các loại hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ mà địa phương có lợi  thế, nhằm không ngừng nâng cao thu nhập/ đơn vị diện tích và nâng cao thu nhập bình quân đầu người.

        Tiếp tục phát triển thêm các doanh nghiệp, hợp tác xã, quan tâm giải quyết việc làm tại chỗ và tăng cường cho người lao động tham gia xuất khẩu, đẩy  từng bước hình thành chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng an toàn, hiệu quả và có tính bền vững.

        Về xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - Xã hội: Duy trì 100% đường xã, đường ngõ xóm đạt chuẩn, trong năm 2017, 2018 đã huy động nguồn lực trong nhân dân kết hợp với chi ngân sách xã làm mới thêm 4,5 km đường thôn, nâng tổng số km đường thôn đạt tiêu chí là 31,7km/35,71km = 88,8%.

        Làm mới và tôn tạo 23,17 km đường điện chiếu sáng dân sinh, trồng hoa đạt 30% các tuyến đường thôn, đường ngõ xóm.

        Duy trì cơ sở vật chất văn hóa ở các thôn, cơ sở vật chất các trường học đạt chuẩn quốc gia, xã chuẩn quốc gia về y tế, năm 2020 làm mới 1 khu văn hóa, thể thao tại thôn Diễn Đông.

        Duy trì 100% nhà ở hộ gia đình đạt tiêu chí, quan tâm chỉnh trang cổng chào, tường rào, công trình 3 sạch và vườn hộ làm tăng thêm vẻ đẹp của các khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn.

        Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được nhân dân đồng tình ủng hộ và được duy trì thường xuyên, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được nhân dân đồng tình hưởng ứng, từ đó đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đến nay toàn xã chỉ còn 23 hộ nghèo, chiếm 1,68%.

        Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được nâng cao về chất lượng.

        Công tác giáo dục được quan tâm đúng mức, chất lượng giảng dạy và học tập ở cả 3 cấp học đều xếp ở vị trí tốp đầu của huyện.

        Duy trì tốt các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt việc thường xuyên dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác và chất thải và trồng cây xanh, trồng hoa bảo vệ cảnh quan môi trường.

        Từ chính những nội dung việc làm cụ thể nêu trên mà niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, sự đồng thuận của nhân dân trong xã ngày càng được tăng cường. Đồng thời, cũng chính vì vậy mà xã Hợp Thành luôn duy trì và nâng cao được chất lượng của các tiêu chí nông thôn mới đã được công nhận.

        Trong thời gian tới, Hợp Thành sẽ tiếp tục phát huy mặt mạnh đã đạt được, khắc phục triệt để những yếu điểm, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra và phấn đấu hoàn thành, để được công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.