Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
100
Hôm qua:
79
Tuần này:
100
Tháng này:
1822
Tất cả:
130194

Hợp Thành nỗ lực về đích nông thôn mới.

Ngày 11/06/2020 16:01:50

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, xã Hợp Thành huyện Triệu Sơn đang tích cực hoàn thành các tiêu chí "cứng” trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chính quyền, nhân dân đang nỗ lực dồn sức hoàn thiện nốt các tiêu chí để về đích xã NTM vào năm 2020.

     Địa bàn xã Hợp Thành  có Quốc lộ 514 B  chạy qua với chiều dài 2 km, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của xã. 
           Phía Bắc giáp xã Hợp Thắng huyện Triệu Sơn.

           Phía Nam giáp xã Xuân Du huyện Như Thanh.
           Phía Tây giáp xã Hợp Tiến huyện Triệu Sơn.
           Phía Đông giáp xã Triệu Thành huyện Triệu Sơn
         
          Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 620,87 ha.  Diện tích đất nông nghiệp là 431,06 ha, đất chuyên dùng là 72,95 ha.
          Toàn xã có 2.006 hộ với 7221 nhân khẩu, tổng số lao động là 3616 người phân bổ ở 7 thôn. Đảng bộ có 361 Đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ.
         Thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng/người/năm, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ.

Bên cạnh đó, xã cũng có những khó khăn nhất định, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính, hiệu quả cây trồng, vật nuôi chưa cao. Nhiều người vẫn còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, Xác định rõ những khó khăn đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo XDNTM phù hợp với điều kiện địa phương. Cùng với việc triển khai rà soát, đánh giá thực trạng 19 tiêu chí XDNTM, xã đã thành lập ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy là trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã là phó ban.

Căn cứ quy hoạch và đề án phê duyệt, UBND xã đã tổ chức các hội nghị nhân dân ở các thôn triển khai các nội dung trong XDNTM; đồng thời, để tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động để cùng nhau ra sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp; đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy truyền thống tốt đẹp tình làng nghĩa xóm, bài trừ tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn; tổ chức phát động phong trào thi đua XDNTM và coi đây là chỉ tiêu thi đua của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể với phương châm: cán bộ đảng viên gương mẫu làm trước và tích cực vận động nhân dân làm theo. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, đem lại niềm tin trong nhân dân về một chủ trương đúng và trúng. Từ đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hiến kế, hiến công, chung sức thực hiện các tiêu chí XDNTM. Người dân đã tự nguyện tham gia làm giao thông nông thôn, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa... Từ một xã có mạng lưới giao thông chủ yếu là đường đất đến nay đã cơ bản cứng hoá hóa các tuyến đường giao thông nông thôn.

Để về đích xã NTM trong năm 2020 cấp uỷ Đảng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể  xã Hợp Thành đã và đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy nội lực trong nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện, phát huy các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình khu công sở, nhà văn hoá đa năng, sân vận động, trường mần non, chỉ đạo các thôn xây mới, tu sửa, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị, các thiết chế văn hoá theo quy định của bộ văn hoá thông tin.

Việc các công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn xã cùng thời điểm triển khai thực hiện XDNTM sẽ là nền tảng vững chắc tạo đà cho Hợp Thành có những bước phát triển mới theo hướng hiện đại.

 

Vũ Trọng Sơn- CC.VHXH xã Hợp Thành

  

Hợp Thành nỗ lực về đích nông thôn mới.

Đăng lúc: 11/06/2020 16:01:50 (GMT+7)

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, xã Hợp Thành huyện Triệu Sơn đang tích cực hoàn thành các tiêu chí "cứng” trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chính quyền, nhân dân đang nỗ lực dồn sức hoàn thiện nốt các tiêu chí để về đích xã NTM vào năm 2020.

     Địa bàn xã Hợp Thành  có Quốc lộ 514 B  chạy qua với chiều dài 2 km, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của xã. 
           Phía Bắc giáp xã Hợp Thắng huyện Triệu Sơn.

           Phía Nam giáp xã Xuân Du huyện Như Thanh.
           Phía Tây giáp xã Hợp Tiến huyện Triệu Sơn.
           Phía Đông giáp xã Triệu Thành huyện Triệu Sơn
         
          Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 620,87 ha.  Diện tích đất nông nghiệp là 431,06 ha, đất chuyên dùng là 72,95 ha.
          Toàn xã có 2.006 hộ với 7221 nhân khẩu, tổng số lao động là 3616 người phân bổ ở 7 thôn. Đảng bộ có 361 Đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ.
         Thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng/người/năm, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ.

Bên cạnh đó, xã cũng có những khó khăn nhất định, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính, hiệu quả cây trồng, vật nuôi chưa cao. Nhiều người vẫn còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, Xác định rõ những khó khăn đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo XDNTM phù hợp với điều kiện địa phương. Cùng với việc triển khai rà soát, đánh giá thực trạng 19 tiêu chí XDNTM, xã đã thành lập ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy là trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã là phó ban.

Căn cứ quy hoạch và đề án phê duyệt, UBND xã đã tổ chức các hội nghị nhân dân ở các thôn triển khai các nội dung trong XDNTM; đồng thời, để tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động để cùng nhau ra sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp; đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy truyền thống tốt đẹp tình làng nghĩa xóm, bài trừ tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn; tổ chức phát động phong trào thi đua XDNTM và coi đây là chỉ tiêu thi đua của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể với phương châm: cán bộ đảng viên gương mẫu làm trước và tích cực vận động nhân dân làm theo. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, đem lại niềm tin trong nhân dân về một chủ trương đúng và trúng. Từ đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hiến kế, hiến công, chung sức thực hiện các tiêu chí XDNTM. Người dân đã tự nguyện tham gia làm giao thông nông thôn, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa... Từ một xã có mạng lưới giao thông chủ yếu là đường đất đến nay đã cơ bản cứng hoá hóa các tuyến đường giao thông nông thôn.

Để về đích xã NTM trong năm 2020 cấp uỷ Đảng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể  xã Hợp Thành đã và đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy nội lực trong nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện, phát huy các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình khu công sở, nhà văn hoá đa năng, sân vận động, trường mần non, chỉ đạo các thôn xây mới, tu sửa, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị, các thiết chế văn hoá theo quy định của bộ văn hoá thông tin.

Việc các công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn xã cùng thời điểm triển khai thực hiện XDNTM sẽ là nền tảng vững chắc tạo đà cho Hợp Thành có những bước phát triển mới theo hướng hiện đại.

 

Vũ Trọng Sơn- CC.VHXH xã Hợp Thành